Doneeractie

HELP ONS HELPEN

Wereldwinkel Emmen heeft in 2020 en 2021 (verplicht) een tijd de winkel volledige moeten sluiten. We wilden begin 2020 geen enkel risico nemen met betrekking tot de veiligheid onze vrijwilligers en uiteraard ook van onze klanten.
Omdat we in de laatste maanden van het jaar de meeste omzet hebben komen we helaas over een deel van het jaar niet in aanmerking voor een toeslag van de rijksoverheid. Terwijl de huur en vaste lasten wel door blijven gaan. Juist nu kunnen we uw steun zeer goed gebruiken. Mede door uw steun zijn we in staat de winkel met louter vrijwilligers te blijven runnen. Met uw donatie kunnen wij meer fairtrade producten inkopen waarmee we vele familiebedrijfjes in ontwikkelingslanden kunnen blijven helpen. 

U kunt uw donatie overmaken naar bankrekening: NL19 RABO 0321 8834 46 ten name van Stichting Emmense Wereldwinkel

Wereldwinkel Emmen is een ANBI stichting, dus uw donatie is als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.